Açıklama
Tarihimizde, izler bırakmış Mehmet Akif Ersoy, müstesna bir şahsiyet olarak günümüzde de kitleleri etkilemeye devam ediyor. Çünkü o, sadece İstiklal Marşı’nı ülkesine kazandıran bir şair değil, milletinin derdiyle dertlenmiş yüreği, irfan süzgecinden geçirdiği fikir ve görüşleriyle, mensup olduğu dinin hakiki mesajını ve ecdadının yüksek ruhunu zamanına pusula yapmış bir rehberdir. Güngörmüş bir halkın varlık - yokluk testinden geçtiği günlerde, özündeki değerlerin şuurunu yeniden kuşanarak ayağa kalkması için, mahir olduğu birçok alanda, hayatının sonuna kadar muazzam bir mücadele sergilemiş kahraman bir neferdir.