Açıklama
Merhaba Dostlar, Mükemmel, muhteşem, muhkem bir yaratılışa sahip olmasına rağmen, Allah-u Teâlâ insanı yaratmasıyla ilgili olarak bu vasıflarını değil de, onu güzel bir biçimde yarattığını buyurmaktadır. İnsanoğlunun fıtratında güzellik mayası mevcuttur. İnsanın imtihanının bir cephesi de, fıtratında mevcut bu güzel tarafı ortaya çıkarmaktır. Sanatın işlevi de yaratılışımızda mevcut olan bu güzel yanın keşfi ve davranışlarımıza yansımasından ibarettir. Şairin dediği gibi: “Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış; Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış… N.F.K. Naturasındaki güzelliği keşfedenler, Eşref-i Mahlûkat mertebesine ererken, bunu başaramayanlar; Esfel-i Safilin derekesine düşerler. Bu evrensel mesajı, peygamberler (ilkinden sonuncusuna kadar), hem tebliğ, hem temsil, hem de tescil etmişlerdir. Peygamberler Rablerinden aldıkları vahyi tebliğ ve temsil ederlerken asla çelişkiye düşmemiş, kendilerinden öncekileri yalanlamamış, bilakis tasdik etmişlerdir. Belli bir düzen, intizam içerisinde, sapma göstermeden görevlerini ifa etmişlerdir. Peygamberler silsilesindeki tutarlılık ve bütünlüğe atfen, sözlük anlamı itibariyle; bir bütünlük ve düzgünlük içinde devam etme, birbirine bağlı ve uygun olma, uygunluk, düzgünlük manalarına gelen İNSİCAM kelimesini sergimizin adı olarak tercih etmiş oldum. Amacım, genç nesillere; peygamberler aracılığıyla insanlığa indirilen ilahi vahiydeki bu düzen, tertip, intizam ve tamamlayıcılığı (İnsicam), renkler, desen ve figürlerle takdim etmek. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen yirmi beş peygamberin yaşadıkları dönemlere ait olan ve yine Kur’an-ı Kerim’de zikredilen birkaç önemli hadiseyi, sanatçı muhayyilesiyle resmetmeye çalıştım. Elbette tüm bu tablolar, bu dönemlere ve hadiselere dair kişisel bir yorumdur. Benim yapmak istediğim dikkat çekmek, merak uyandırmak, bir kıvılcım düşürmek. Yangın çıkarmak isteyen , peygamberlere ve dönemlerine ait etraflı bilgi edinmek isteyenler, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere kitaplara müracaat edebilirler. İlginiz için teşekkürler. ABDÜLBAKİ KÖMÜR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.