Haydar Şişman Resimlerinde Form Ve Milli Mücadele

Haydar Şişman Resimlerinde Form Ve Milli Mücadele

   Sanat; doğayı, insanı, olguları yeni bir bağlama taşır ve formlaşır. Eser değişmez olarak cisimleşsede form olarak devamlılık içerir. Form, sadece biçimi değil içeriği, çevresel etkileri, zamanı ve kişisel